DE WINTERREIS – Gedachten en gevoelens bij achtmaal "Zalig"

Remy Jacobs.


"Zalig de armen van geest want zij zullen kinderen van God genoemd worden"


Van jullie Magdalenazusters en Thomasbroeders,1. Lieve mensen,


Deze spreuken zijn niet ijdel

komen niet voort uit jaloezie

sterker nog, zij dragen ook geen haat,

maar zijn vol liefde,

waar dat woord nog bestaat.


We zochten naar de woorden

waarmee jullie te bereiken

het hart niet te breken of ijken,

maar open en vrij met jullie te spreken.


Wij zijn de zusters en de broeders

de anderen, die anders zijn, de ongelijken.

Hoogstens anders niet vergelijkbaar

onstuimig en onverwoestbaar

aanwezig in de gemeenschap van Jezus.


Soms weggedreven, ongewild, uitgesloten.

Wij geloven in die Ene, die ons het leven geeft.

Die ons geroepen heeft tot liefde, de ander

geen kwaad of onrecht te bedrijven voor zijn Aangezicht,

maar te spelen, niet te haten, telkens te vergeven.


Dit zijn wij, dit “manifest” is van de anderen,

die leven en er zijn, die niet aflaten te geloven

dat Jezus in ons midden is, de Levende,

de mens die ons de Liefde in persoon

heeft getoond en voorgedaan.


Ondanks de koude wind,

bleven wij onze woorden

van liefde en genegenheid

voor Hem kerven in de bomen

De liefde bleef – altijd – in ons stromen.


We hebben gevochten en geworsteld

met ons falen en ons dralen;

Als Jacob eens met de engel

niet losgelaten, nooit verwenst,

maar gevraagd om zegen, die wij hebben gekregen.


Wij zijn de anderen,

de onvermoeden, de twijfelaars, de stille zwijgers,

wij zijn de roependen in de woestijn,

wij zijn de zondaren die op Hem alleen

ons vertrouwen stellen, Hij op één.


Wij zijn de gevoeligen, de passionelen,

hebben onze ouders, broers en zussen

achtergelaten, omdat wij in geweten

ons kindschap Gods niet wilden opgeven,

niet verraden wie wij zijn, dochters en zonen.


Wij hebben ons niet afgewend

toen de koude wind van ongenoegen

de wind van hard ijs en ongenadigheid

de hoed van ons geloof bedreigde,

wij zijn weg gegaan, ontvlucht, heengezonden.


Toch bléven wij,

ons leven geborgen in Hem

die ons ooit heeft aangeraakt

in Doop, Avondmaal, Eucharistie,

wij bleven in zijn Hart.


Wij wisten: Hij laat ons niet los,

laat ons niet gaan, houdt ons vast

blijft met ons vechten, tot wij hebben verstaan

dat enkel door de worsteling,

geloof blijft, en zegen verkregen: als gelijken.


Wij zijn niet anders dan jullie, broeders,

wij openen onze harten,

spreken geen ijzige taal.

Wij veranderen onze harten

ten diepste onszelf, wenden ons niet af.


© LABYRINTHLYRICS Remy Jacobs, 2020

© met delen uit Die Winterreise van Schubert op gedichten

van Wilhelm Müller (1794-1827)


Remy Jacobs is werkzaam als geestelijk verzorger en houdt zich bezig met overdenkingen en meditaties. Acht overdenkingen gebaseerd op het muziekstuk van Schubert, genaamd "Winterreise", deelt hij met Wijdekerk. Vanaf de eerste de eerste zondag in 2021 is er iedere week een nieuwe meditatie online."

Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!

Wijdekerk Foundation

info@wijdekerk.nl

CoC : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

Proclaimer

We believe it is important that everyone can share his/her story here. These stories do not necessarily reflect the opinions of our team members. We aim not to judge, but to accept one another in love, as Jesus Christ teaches.

 

Authors are responsible for the content of their own stories. We, as a team, try our best to publish correct and authentic contributions on our website. If you discover any mistakes or inconsistencies, we ask you to notify us through our contact form. We will correct any mistakes as soon as we can.

Privacyverklaring

Any information given to us is handled as strictly confidential. Personal information and addresses are only used for the purposes agreed to by you.